Bli elev?


Kilebygda Montessoriskole er åpen for alle elever, og har i dag 27 elever fra 1.-7. trinn. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i utkanten av Skien kommune. I tillegg til en stor skolegård med fotballbane, lekestue, klatreapparater og husker, har vi uteskole med gapahuk i nærheten av skolen som brukes en dag i uka.

Søknadsfrist for kommende skoleår var 15. november, og etter hovedinntak har vi én ledig plass i 1.-2. trinn (i tillegg er det inntil 2 plasser for elever som eventuelt flytter til Kilebygda).

For skoleåret 2023/2024 har styret besluttet at gruppestørrelsene totalt har kapasitet til 30 elever.

For inneværende skoleår er det ingen ledige plasser.

  • Alle elever som bor lenger enn 4 km unna i kommunen får gratis skoleskyss.
  • Det er gratis å gå på skolen hvis man begynner før 1. oktober, det betales kun matpenger på 400 kroner i måneden som dekker lunsj, frukt og melk fire dager i uka. 
  • Skolen er organisert som heldagsskole fra 8.35 til14.50 med en lang pause midt på dagen.
  • SFO tilbys daglig fra 07.00 til 16.30 i skoleåret, men er stengt i skolens ferier.
  • Elevene har generelt ikke hjemmelekser.
  • For at barna og foreldrene skal bli kjent med skolen, arrangerer vi tre førskoledager i løpet av året (tirsdag 1. november 2022, mandag 6. mars 2023 og fredag 2. juni 2023). Førskoledagene er uforpliktende uavhengig om man har søker skoleplass eller ikke. Følg gjerne facebooksiden vår for å få informasjon om førskoledager og arrangementer: Facebook - Kilebygda Montessoriskole

Les mer om skolehverdagen under informasjon, og om søknadsprosessen under "informasjon til søkere".

Last ned søknadsskjema

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker å komme på besøk og se hvordan vi har det!