Hva er montessoripedagogikk?

Skolen drives etter Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper.

 

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. Et av montessoripedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et holistisk perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

Det betyr at:

  • Elevene er inndelt i aldersblandede grupper(1.-4. trinn og 5.-7. trinn)
  • Skolen er heldagsskole (hos oss fra 8.35 til 14.50), og det er ikke hjemmelekser
  • Elevene arbeider mer selvstendig; de har innenfor gitte rammer frihet til å velge hvordan, med hvem og med hva de vil arbeide.
  • De bruker konkretiseringsmateriell for på den måten gradvis å lære seg det abstrakte


Her kan du lese om hva Montessori Norge har skrevet om montessoripedagogikk: Hva er montessoripedagogikk?

Montessori Norge har laget en film som viser og forklarer godt hvordan montessorihverdagen er: